PHP pre začiatočníkov - Manipulácia s časom, 10.diel

PHP pre začiatočníkov - Manipulácia s časom, 10.diel

V php rozoznávame mnoho funkcií na zobrazenie času. Teraz si ukážeme len tú základnú možnosť ako zobraziť čas na stránke pomocou dynamicky generovaného kódu.
Čas, jeho zápis a jeho využitie v php je veľmi rozmanité. Zápis času je jednoduchý a má svoju syntax, ktorú treba dodržať. Funkcia date vracia reťazec zadaných informácií o dátume. Formát zápisu je date(). Môžeme však použiť aj date([]). Medzi hranaté zátvorky sa píše časové razítko, ktoré sa ale veľmi nepoužíva, pretože nieje povinné. Zapisuje počet sekúnd uplynutých od dátumu 1.1.1970(tzv. Unixová éra).

Príklad zápisu kódu pre dátum je nasledovný:
<?php

echo "Aktuálny dátum: ".date("j. F. Y ")."
";

echo "Aktuálny čas: ".date("G:i")."
";

?>
Tento zápis nám vypíše nasledujúci text:
Aktuálny dátum: 26. February. 2005 
Aktuálny čas: 14:05
Tento text sa samozrejme v článku nemení, pretože je to len statický zápis článku. Vyskúšajte si to sami v praxi.
Nasledujúca tabuľka nám ukáže možnosti formátovania dátumu:
Znak Popis Príklad
Y Formát roku - celý 2005
y Formát roku - dvojciferný 05
n Formát mesiaca - 1 miestne 2
m Formát mesiaca - od nuly 02
F Formát mesiaca - celý February
M Formát mesiaca - krátky Feb
j Deň v mesiaci - celý 9
d Deň v mesiaci - od nuly 09
l Deň v týždni - celý Friday
D Deň v týždni - krátky Fri
w Deň v týždni - číselný, "0" (nedeľa) až "6" (sobota) 0
g Hodina - 12 hodinový formát 4
G Hodina - 24 hodinový formát 16
h Hodina - 12 hodinový formát od nuly 04
H Hodina - 24 hodinový formát od nuly 16
i Minúty 30
a Predpoludnie, dopoludnie - malé am
A Predpoludnie, dopoludnie - veľké AM
s Sekundy 25
U Sekundy (Unix) počet od 1.1.1970 1109425733

Z tabuľky môžeme použiť ľubovoľné formátovanie, ktoré sa nám na stránke zobrazí. Na čas existuje mnoho funkcií zobrazenia ale len táto je tá správna a prvá cesta pre začiatočníka.

Ak by ste chceli zobrazovať v php aj dni v slovenskom preklade je to možné po napísaní jednoduchej funkcie.
function Datum ()

{

$den = array ("Nedela", "Pondelok", "Utorok", "Streda", "Štvrtok", "Piatok", 
"Sobota");

$mesiace = array ("Január", "Február", "Marec", "Apríl", "Máj", "Jún", "Júl", 
"August", "September", "Október", "November", "December");

return $den[Date("w")].", ".Date ("j") . "." .$mesiace[Date ("n") - 1]. " " . 
Date ("Y");

}
Po volaní tejto funkcie budete môcť vypisovať dátumi v preklade do nášho jazyka samozrejme to tam môžete zapísať aj v nemčine, hebrejčine atď. je to v podstate jedno. Celá táto funkcia má význam s toho dôvodu, že funkcia date() vracia všetky hodnoty v anglickom jazyku.

Toto by bol asi koniec dielu a nabudúce niečo o spojení s databázou.
Alternatívne verzie: Text PDF Voice
Autor: PaBi3 · Kategória: Programovanie · Dátum: 30.04.2005 20:30

Komentáre

Zatiaľ tu nie sú žiadne komentáre.

Osobné údaje
Captcha
Odpíšte text z obrázku. Rozlišujú sa malé a veľké písmená.
Obsah
Možnosti