PHP pre začiatočníkov - Premenné, operátory, konštanty, 3.diel

PHP pre začiatočníkov - Premenné, operátory, konštanty, 3.diel

V minulej časti sme si hovorili o základnej syntaxi php a popísali sme si niečo málo aj o premenných. V tejto časti sa dozviete viac o premenných, operátoroch a konštantách. Jazyk php nieje taký ťažký ako si môžete myslieť a stačí si len pozorne prečítať každý článok aby ste aj vy sami dostali syntax do rúk a hlavy samozrejme.

Premenné v php zastupujú jednu z najdôležitejších súčastí každého php skriptu. Teraz počítam s tým, že už určite máte nainštalované php HOME 2 ako som odporúčal alebo to môžu byť aj iné inštalátori ako napr. php Triad alebo ručne nainštalované php, mysql a apache. Teraz už k premenným. Za premenné sa dočasne dosadzujú hodnoty. Môžeme do nich dosadiť text alebo číslice, či už celé alebo desatinné.

V php rozlišujeme tieto typy premenných a to:

- integer - celé čísla
- double - desatinné čísla
- string - textová hodnota - napr. $premenna = "pabi3";
- array - pole (viac sa dozviete vo vyšších dieloch seriálu)
- object - objekt
- boolean - pravda/nepravda alebo true/false (0/1)
- NULL - premenná bez hodnoty (prázdna)
- Globálne premenné - podporované od verzie PHP4

Asi prvé čo php vyžaduje je správna syntax a to aj v prípade premenných:

- Názov premennej začína znakom $
- Zápis sa vzťahuje aj na viac typov znakov ako sú čísla, pomlčky... atď - napr.: $pÁbi_3
- Prvým znakom za symbolom $ nesmie byť číslica (min. znak ako napr. _ )
- premenné v php sú case-sensitive čo znamená, že premenná $pabi3 je niečo iné ako premenná $PaBi3
- premennej sa hodnota priraďuje pomocou znaku "="

Každá teória v php by sa mala aj odskúšať a to aj v prípade premenných. Všetko vyzerá celkom jednoduché ale nieje tomu tak, pretože na každý programovací jazyk si treba zvyknúť a až potom sa vám dostane do rúk celá syntax. Výnimkou nieje ani php. Toto je príklad využitia premenných:

<?php

$test = "PaBi3";

$cislo = 10;

$descislo = 15.54321;

$hodnota = $cislo + $descislo;echo "$test

"; // vypíše PaBi3

echo "$cislo

"; // vypíše 10

echo "$descislo

"; // vypíše 15.54321

echo "Toto $cislo + $descislo sa rovná $hodnota";

?>

To by bola asi taká úvodná prax s premennými. Určite ste si všimli aj znaky, pomocou ktorých premenné sčitujete. Takýchto znakov je viac a tiež majú svoju syntax. Volajú sa porovnávacie príkazy a logické operátory. Ich syntax je nasledovná a myslím, že už nieje potrebné ďalej vysvetlovať ich zápis keď sa mi zdá logický už aj s príklade vyššie uvedeného pre premenné.

Syntax Vysvetlenie Typ Príklad
= Priraďuje hodnotu Priraďovanie $x = 1
== Rovná sa Porovnávanie $x == 1
!= Nerovná sa Porovnávanie $x != 1
< Je menší Porovnávanie $x < 1
> Je väčší Porovnávanie $x > 1
<= Je menší alebo rovný Porovnávanie $x <= 1
>= Je väčší alebo rovný Porovnávanie $x >= 1
! Neni Logický !$x
&& A Logický $x && $y
|| Alebo Logický $x || $y
+ Sčítanie Aritmetický $x + $y
- Odčítanie Aritmetický $x - $y
* Násobenie Aritmetický $x * $y
/ Delenie Aritmetický $x / $y
% Zvyšok po celočíselnom delení Aritmetický $x % $y

Všetky operátory patria do hlavy každého dobrého programátora lebo ich obsahuje každý programovací alebo skriptovací jazyk len možno v inom zápise. My sa ale venujme php. Ďalšia téma syntaxy budú konštanty. Premenné uchovávajú svoju hodnotu dočasne ale konštanty si ju udržiavajú počas procesu celého skriptu. Hodnota konštanty je nezmeniteľná. Základná syntax je v celku jednoduchá rovnako ako bolo u premenných. Zapisuje sa ako define(). Hodnota sa teraz ale nepriraďuje pomocou "=", ale iba pomocou takéhoto zápisu:

<?php

define("ZAKLAD","konštanta");

echo "Toto je ".ZAKLAD.""; // vypíše nám "Toto je konštanta".

?>

Konštanty sa dajú použiť napr, pri práci s jazykovou mutáciou stránky. Je len na vás ako ich využijete ale toto by bola asi tá správna cesta :). Toto by bolo na záver asi všetko o premenných, operátoroch a konštantách. Nezabudnite si prečítať aj ďalšiu časť :-)).

Alternatívne verzie: Text PDF Voice
Autor: PaBi3 · Kategória: Programovanie · Dátum: 30.04.2005 16:41

Komentáre

#1 Frosty E-mail
00.00.0000 00:00
cast-sensitive? asi tam melo byt case-sensitive [idea]

#2 admin Web E-mail
00.00.0000 00:00
admin preklep, opravil som [wink]

Osobné údaje
Captcha
Odpíšte text z obrázku. Rozlišujú sa malé a veľké písmená.
Obsah
Možnosti